Verkopen van uw eigendom

CASALINA Real Estate, met zijn vestigingen in Evere en Wezembeek-Oppem, reeds 15 jaar actief, de ideale partner om uw pand toe te vertrouwen bij verkoop . Begeleid u met professionalisme en transparantie.

Bij de verkoop van een woning komt zoveel kijken dat u het overzicht wel eens zou kunnen verliezen. Daarbij komt nog dat de Belgische Overheid het land heeft verdeeld in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest met ieder totaal andere formaliteiten. Reden genoeg om deze taak toe te vertrouwen aan ons kantoor.

CASALINA Real Estate kan de verkoop van uw goed versnellen en zorgt ervoor dat u alle troeven in handen heeft en is hiervoor het best geplaatste vastgoedkantoor.

Hun vestiging in Evere(Brussels Gewest) en Wezembeek-Oppem(Vlaams Gewest)bevestigt dit eens te meer.

CASALINA Real Estate helpt de verkoper met de informatieplicht ten aanzien van de koper. Zij zorgen voor het opvragen van de nodige documenten, zoals;

 • de eigendomstitel
 • het Energieprestatiecertificaat woning(EPC) door een erkend energiedeskundige
 • het attest van elektrische keuring door een erkend organisme
 • het Postinterventiedossier(PID), inventaris en beschrijving van alle werken die sinds 1 mei 2001 uitgevoerd werden
 • de Stedenbouwkundige inlichtingen met vermelding van de stedenbouwkundige vergunningen
 • het bodemattest en eventueel keuringscertificaat stookolietank
 • of het goed gelegen is in een risicozone overstromingen
 • overstromingsgevoelig gebied
 • afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied


CASALINA Real Estate neemt bij de verkoop van een goed(appartement) gelegen in een mede-eigendom contact op met de syndicus van het gebouw voor het verkrijgen van:
 • - de basisakte
 • - reglement van de mede-eigendom
 • - proces-verbaal van de(laatste drie) algemene vergaderingen
 • - afrekeningen, werk- en reservekapitaal, enz. …
CASALINA Real Estate is hierin getraind en zorgt ervoor dat uw verkoopdossier onmiddellijk in de administratieve molen terechtkomt.
Vandaar nogmaals onze keuze :

Experience makes the difference !