Mobiscore wat is het?

Mobiscore

Wat is het?
Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.
De Mobiscore kan je gebruiken om mensen bewust te maken van de milieuimpact van de woonkeuze. Door dichter bij voorzieningen te gaan wonen, gaan mensen minder verspreid wonen. Zo verdichten we de kernen, met tal van positieve gevolgen: minder versnippering, minder vervuiling en hinder en een hogere biodiversiteit. Kernverdichting zorgt ook voor lagere kosten voor nutsvoorzieningen.
Bereken je mobiscore
Waarom een mobiscore?
De ecologische voetafdruk van de Vlaming is hoger dan die van de buurlanden. Daar zijn verschillende redenen voor, maar twee oorzaken komen steevast naar boven: het hoge huishoudelijke energieverbruik en het hoge aantal voertuigkilometers per inwoner. Dit laatste is voor een groot deel te wijten aan de woonplaats en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, winkelen, recreĆ«ren, enz.