Wanneer heb je recht op 6% BTW bij nieuwbouw?

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:
Uw woning is ouder dan 10 jaar.
Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning((opent in nieuw venster)) wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen:
In een aantal steden geldt een verlaagd tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied((opent in nieuw venster)). Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen:
die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.

Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kunt u onder bepaalde voorwaarde een sloop- en heropbouwpremie' van de Vlaamse overheid aanvragen. Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.